Bikerská mše v Opavě
||  |  1  |   

Jurek foto
„Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mému vzdělání.“ Mark Twain