OKO Albrechtice
||  |  1  |   

zájemci na vození

vozili i chlapi od "Pakynostra"

přípravy před soutěží

zapichování špejlí do láhve

škrábání brambor naslepo

Jak dorostu,tak vám to natřu...

povzbuzování byla náročná práce

soutěž-uzly jednou rukou

před soutěži-kdo přiveze více vody

Fotos Jerry